top of page

Monumental Dialogue

Wild Chairs

Sculpture Monumental tree

Valldoreix_Barcelona_2018

El pi monumental de l'Estació de Valldoreix va morir al mes de maig de 2018 a causa d'una infecció. Per tal de mantenir-ne l'estructura i l'ànima, l'EMD de Valldoreix va decicir convertir-lo en una obra artística de fusta.


La fusta de l'emblemàtic pi, de més de 70 anys, ha estat utilitzada pels artistes florestans Ariane Patout i Rene Müller per convertir-la en una de les escultures de la seva col·lecció 'Cadires salvatges' (Wild Chairs) Els artistes han treballat directament amb motoserres sobre la fusta del pi mort.

L'EMD de Valldoreix va talar gran part de l'estructura de l'emblemàtic pi de la plaça de l'estació, després que aquest morís a conseqüència d'una infecció desconeguda. L'actuació va consistir en la tala de la capçalera, que estava inestable i podia suposar un risc per vianants. Tot i això, va respectar-se el tronc principal.

ENTREVISTA TV

Ariane is the title that carries the literary tale written by Josep Amorós, who observed us every day during the process of transforming the tree into sculpture.

Ariane est le titre qui porte le récit littéraire écrit par Josep Amorós, qui nous observait tous les jours au cours du processus de transformation de l'arbre en sculpture.

Ariane ist der Titel der literarischen Geschichte von Josep Amorós, der uns jeden Tag während des Transformationsprozesses des Baums in Skulpturen beobachtete

bottom of page